Nuværende bestyrelse – herunder kontaktoplysninger

Efter generalforsamling den 21. marts 2022 sidder følgende personer i bestyrelsen:

Formand Susanne Bak, mobil 283 04 283
Næstformand Simon Moore Højer-Simonesen
Kasserer Trine Stilling Sørensen
Sekretær Stefan Stricker-Jensen
Menigt medlem Chinette Nielsen
Menigt medlem Jane Østergaard
Menigt medlem Claudi Jacobsen
Suppleant Gitte Vestergaard

Vi kan kontaktes på følgende mailadresse: stoholm.borger@gmail.com

Stoholm Borgerforening har en facebook-gruppe: Stoholm-borgerne

og en facebook-side: Stoholm Borgerforening