Stoholm Borgerforenings logoBliv medlem
Stoholm Borgerforenings logo
Bliv medlem

Borgerforeningens Bestyrelse

Borgerforeningens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling og ethvert medlem af foreningen kan stille på til bestyrelsen. Der er ikke direkte valg til formand, næstformand eller kasserer på generalforsamlingen, det er bestyrelsen selv der konstituerer sig med disse poster.

Det er bestyrelsens ansvar at sørge for foreningens drift, men der er i høj grad også brug frivillige udenfor bestyrelsen der kan og vil engagere sig i konkrete opgaver eller afvikling af aktiviteter. Så har du en god ide til borgerforeningens aktiviteter eller har lyst til at melde dig som frivillig så tag gerne fat os - vi har helt sikkert en opgave til dig.

Du finder kontaktinformationer her.

Nuværende bestyrelse

Susanne bak

Formand, senest valgt for en to-årig periode på generalforsamlingen i 2022

Simon M. Højer-Simonsen

Næstformand, senest valgt for en to-årig periode på generalforsamlingen i 2022

Trine S. Sørensen

Kasserer, senest valgt for en to-årig periode på generalforsamlingen i 2023

Stefan Stricker-Jensen

Sekretær, senest valgt for en to-årig periode på generalforsamlingen i 2022

Claudi Jacobsen

Bestyrelsesmedlem, senest valgt for en to-årig periode på generalforsamlingen i 2022

Mette K. Thomsen

Bestyrelsesmedlem, senest valgt for en to-årig periode på generalforsamlingen i 2023

Dorte Asmussen

Bestyrelsesmedlem, senest valgt for en to-årig periode på generalforsamlingen i 2023

Suppleanter

Jan Asmussen

Suppleant, senest valg for en ét-årig periode på generalforsamlingen i 2023

Stoholm Borgerforening

v/Formand Susanne Bak

Valmuevej 1

7850 Stoholm Jyll

CVR: 53413617

Tlf: +45 28304283

Bricksite logo| MADE FOR FREE WITH

BRICKSITE