Stoholm Borgerforenings logoBliv medlem
Stoholm Borgerforenings logo
Bliv medlem

Velkommen til det udendørs forsamlingshus

Det nye scene og udendørs forsamlingshus i Anlægget kan bruges til de lidt større koncerter - men også i det daglige som madpakkehus, lege/opholdsområde samt samlingssted for byens borgere.

Arbejdet har været igang siden 2019 og nu er vi tættere på end nogensinde, da vi nu har fået tilsagn om den fulde finansiering på 5,3 mio. kr., fra fonde og kommunale pulje og derfor kan gå i gang med realisere projektet.

Læs mere om projektet og følg med i byggeriet

Her på siden kan du læse mere om projekter og vi vil løbende opdatere siden med nyt så du altid kan følge med i tidsplan og fremskridt på byggeriet.

Hvad er det udendørs forsamlingshus?

Som følge af projektet områdefornyelsen i Stoholm, har byen de seneste år fået sig et gevaldigt løft. I 2014 startede arbejdet med forskønnelsen af byen, herunder etablering af torve og udvikling af miljøet omkring handelsgaden, forbedring af de grønne rekreative arealer samt en forstærkning af forbindelsen stationen, midtbyen og byens forskellige grønne rum imellem.

Arbejdet med de nævnte projekter blev afsluttet i 2019 og det blev besluttet at de tilbageværende midler fra områdefornyelsen skulle overgå til arbejdet med at få etableret en ny scenebygning i anlægget som erstatning for den efterhånden udtjente scenebygning.

Første etape - der er etableret i sommeren 2021- inkluderer opførelse af et udekøkken, toiletfaciliteter

samt byggemodning af grunden som forberedelse til den kommende scenebygning og dermed var pengene også brugt.

Borgerforenings bestyrelse har derfor været igang med at rejse penge til fase 2, som er byggeri af selve den åbne scene, vores udendørs forsamlingshus, samt depot og opholdrum der kan bruges af f.eks. optrædende artister, men også kan være hjemsted for vores frivillige bypedeller.

I starten af februar 2024 kunne vi endelig melde ud at vi nu har rejst tilsagn om de 5,3 mio. kr. som projektet er budgetteret til at koste og vi går derfor igang med næste fase, som er valg af rådgiver, udarbejdelse af endelige tegninger og indhentning af tilbud. Målet er at vi kan i gang med byggeriet til sommer 2024 og at byggeriet kan stå færdigt og klar omkring årsskiftet 2025.

Vores nye fælles udendør forsamlingshus skal selvfølgelig bruges til både koncerter og festeugen, men håbet er at det også i det daglige vil blive brugt som madpakkehus, lege/opholdsområde samt samlingssted for byens borgere, skole, daginstitutionerne og foreninger.

Tidsplan for byggeriet

Hvornår går I så igang og hvornår er I færdige? De to spørgsmål har vi fået mange gange og selv om vi ikke kan give nogle garantier og alle detaljer ikke er kendte endnu er her vores bud på en tidsplan og vi vil løbende forsøge at holde den opdateret i takt med vi ved mere.

Sommeren 2021: Første etape med toiletter, udekøkken og byggemodning afsluttet

Forårets 2022: Workshop omkring ønsker til udformning af projektet og fondssøgning igangsættes

November 2022: Første fond giver tilsagn om økonomisk støtte på 2,5 mio.

Maj 2023: Yderligere 1 mio. hentes hjem i fondsansøgninger

August 2023: C.a. 1,2 mio. fra statslig pulje til landdistrikter

September 2023: 300.000 kr. i fondsbevilling og 100.000 kr. fra kommunal pulje

November 2023: 25.000 kr. i fondsbevilling

Januar 2024: Der gives tilsagn om de sidste ca. 135.000 kr. fra kommunal pulje og der er dermed opnået tilsagn om fuld finansiering

Foråret 2024*: Projektering, indhentning af tilbud og indgåelse af kontrakter

Sommer/efterår 2024**: Byggeri udføres

Årsskiftet 2024/2025**: Byggeriet forventes afsluttet og klar til ibrugtagning

Primo 2025**: Indvielse af scene og byens nye udendørs forsamlingshus

* arbejdet er igangsat, men ikke afsluttet

** baseret på foreløbig estimeret tidsplan og vil blive opdateret når deltajer kendes

Hvem betaler?

Intet her i verden er gratis og det gælder også et byggeri som vores nye scene og udendørs forsamlingshus, ja faktisk så siger budgettet at det koster rundt regnet 5,3 mio. kr.

Vi er derfor også utroligt glade fra den økonomiske opbakning vi har mødt fra både fonde og kommunale puljer, for uden dem var der projektet aldrig blevet til noget.

Donationerne fordeler sig således:

>

2,5 mio. kr. fra Villum Fonden

>

1 mio. kr. fra Realdanias "Underværker"

>

300.000 kr. fra Sparekassen Vest Fonden

>

135.256 kr. fra "Puljen til udviklingsprojekter i mindre byer og landdistrikter" under Landdisstrikudvalget i Viborg Byråd

Følg udviklingen

Når først byggeriet for alvor går igang kan du følge med i udviklingen på vores Facebook-side eller på Instagram, men vi vil også forsøge at ligge lidt billeder op her på siden, så du kan se udviklingen fra gammel scene til det nye udendørs forsamlingshus.

Den gamle scene, som skal rives ned og gøre plads til vores nye udendørs forsamlingshus
Skitsetegning af den nye scene
Billeder af byggeprocessen i fase 1 (toilet og udekøkken)
Billeder af byggeprocessen i fase 1 (toilet og udekøkken)
Billede fra da vi fejrede at vi havde fået endnu en af de store fondsbeløb
Billede taget allerede i sommmers i forventning og at vi en dag ville nå i mål med finansieringen

Hvem står bag?

Stoholm Borgerforening er udførende på projektet i samarbejde med en lang række af forskellige aktører fra byen og det er derfor også bestyrelsen der har haft ansvaret for at søge finansiering hjem og det kommende arbejde med projektering, tilbudsindhentning og byggeprocessen bliver også forankret i bestyrelsen, men selvfølgelig med kyndig assistance af professionelle rådgivere hvor det er relevant.

Så har du spørgsmål til byggeriet, gode ideer eller andet du vil snakke om i forhold til byggeriet, så er det bestyrelsen du skal tage fat i, hvor Stefan Stricker-Jensen er primær kontaktperson og projektleder på byggeriet.

Når byggeriet står færdigt er Viborg Kommune de formelle ejere, men der er indgået driftaftale mellem kommunen og borgerforeningen, så den daglige drift og vedligehold ligger hos borgerforeningen og bypedellerne.

Stoholm Borgerforening

v/Formand Susanne Bak

Valmuevej 1

7850 Stoholm Jyll

CVR: 53413617

Tlf: +45 28304283

Bricksite logo| MADE FOR FREE WITH

BRICKSITE