Stoholm Borgerforenings logoBliv medlem
Stoholm Borgerforenings logo
Bliv medlem

Det laver vi

Et af borgerforeningens formål er at "at gøre Stoholm til en attraktiv by, [...] ved at igangsætte og repræsentere aktiviteter af fælles interesse" og vi har derfor igennem årene været med til at søsætte eller støtte op om både tilbagevende aktiviteter og projekter og én-gangs-arrangementer i byen.

Nogle af projekterne er opstået ud fra borgerforeningen og andre gange er vi blevet inviteret ind af foreninger og samarbejdspartnere, så ligger du inde med en god ide til et projekt der kan gøre vores by et endnu bedre sted at bo, så tag endelig fat i os, og så tager vi en snak om hvor vidt det er noget det er noget borgerforeningen kan hjælpe med at støtte i enten opstartsfasen eller mere permanent. Det kan også være vi bare skal være sparringspartner projektet eller kan hjælpe med at sætte jer i kontakt med dem der har de rette kompetencer og/eller ressourcer til at gøre dit projekt til virkelighed.

Herunder kan du se en, ikke udtømmende, liste over nogle af de ting som borgerforeningen enten har været eller stadig er engageret i.

Projekter og aktiviteter

Bypedellerne

Bypedellerne i Stoholm er et korps af frivillige, som er med til at få byen til at se ren, velholdt og indbydende ud og fremstå fra sin allerbedste side.

Ud over de faste rutiner med bl.a. affaldsindsamling, vedligeholdelse af byens oaser og byportaler og tilsyn med toiletbygning og scene i Anlægget, er bypeddellerne også aktive og giver en hånd med når der er større arrangementer i byen som f.eks. Stoholm Festuge.

Bypedellerne selvkørende i det daglige, men er forankret i borgforeningen, bl.a. sørger for økonomi til veste, redskaber og forplejning.

Kontaktperson for bypedellerne er Harald Pedersen, tlf. 2122 1321

Det udendørs forsamlingshus

Borgerforeningen er primus motor i projekter med ny scene i Anlægger, der skal være byens nye udendørs forsamlinghus. Du kan følge med i projekter her: Det udendørs forsamlingshus

Hjerteløberne

I 2020 tog Borgerforeningen initiativ til at Stoholm fik et lokalt korps af Hjerteløbere, som kan være med til at rykke hurtigt ud og give livredende hjælp, indtil ambulance og professionel hjælp når frem.

Ved opstart var der ca. 30 tilmeldte hjerteløbere og med bl.a. sponsorater fra lokale virksomheder og privatpersoner lykkede det at samle penge nok ind til at hver hjerteløber ud over et kursus fik en lille taske med det vigtigste udstyr de skal brug når de rykker ud.

Ved den officielle opstart deltog borgmester Ulrik Wilbek.

Rally Stoholm

Når Rally Stoholm afvikles i byens gader er Stoholm Borgerforening med i det forberedende arbejde med indsamling af underskrifter og andet praktisk arbejde der skal til for at stable så stort et arrangement på benene.

Når dagen så kommer har vi de sidste to år, med stor succes, stået på vores Rally Corner, sammen med Stoholm Slagteren, og sørget for både siddepladser, mad og drikke til de mange tilskuere der lægger vejen forbi Stoholm for at se de hurtige biler ræse igennem byen.

Sankt Hans

God mad, stort bål, båltale, snobrød og ikke mindst den lokale brandstation som kommer og slukker bålet er efterhånden blevet en fast tradition i Stoholm, når Stoholm Borgerforening, i samarbejde med Stoholm Fritids- og Kulturcenter, arrangerer fællesspisning og Sankt Hansbål, på plænen foran Fritids- og Kulturcenteret.

Affaldsindsamling

Borgerforeningen har i flere år været den lokale tovholder på Danmarks Naturfredningsforenings store affaldsindsamling, hvor vi har sørget for tilmelding, udlevering af ruter og bortskaffelse af det indsamlede affald.

Generationsdag i børneskoven

I 2023 var vi inviteret med til at afvikle generationsdag i Børneskoven i Viborg, sammen med med bl.a. frivillige naturvejledere, Cyklistforbundet, FDF Stoholm, Cykling uden alder og Fodslaw havde arrangeret en hel formiddag med sjove aktiviteter, gåture, quiz og leg, som der blevet gået op i med liv og sjæl fra alle de fremmødte i alle aldersgrupper.

Ny skole i Stoholm

Borgerforeningen var sammen med bl.a. repræsentanter fra skolebestyrelsen på Stoholm skole en del af den arbejdsgruppe der gennem flere år arbejdede for en ny skole i Stoholm gennem dialog med politikerne, indlæg i medierne og udarbejdelse af oplægning til placering placering og finansiering.

I 2021 lykkedes mission, da politikerne i Viborg Byråd afsatte penge og igangsatte processen form mod en helt ny skole, på den foreslåede placering ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Skolen forventes at stå klar til ibrugtagning i august 2026.

Se mere om den nye skole på: https://viborg.dk/

Trivselspiloterne

Trivselspiloterne er lokale personer, som har gennemgået et kursusforløb på Sundhedscenter Viborg. De er forankret i Sundhedscenter Viborg og Sundhedssatellit Stoholm, og deres opgave er blandt andet at opfange behov for og være behjælpelige med igangsættelse af nye aktiviteter i lokalområdet.

Trivselspiloterne kan kontaktes på; stoholm.trivsel@gmail.com

Stoholm Borgerforening

v/Formand Susanne Bak

Valmuevej 1

7850 Stoholm Jyll

CVR: 53413617

Tlf: +45 28304283

Bricksite logo| MADE FOR FREE WITH

BRICKSITE