Birkesø

Fotograf: Maja

Birkesø – én af Danmarks lobeliesøer og tæt beliggende på Stoholm.
Et dejligt udflugtsmål, både når der er brug for en smuk gåtur, og i forbindelse med badesæsonen.
Lobeliesøer er i dag sjældne i Danmark pga. forurening med plantenæringsstoffer (eutrofiering). I en sø med store mængder næringsstoffer dannes mange planktonalger, som gør vandet uklart.
kilde: Den store Danske

Området ved Birkesø spillede en rolle i forbindelse med 2.verdenskrig.

Her kan læses mere:
Ud i naturen
Fjendsnet
Borger – Viborg Kommune