Stoholm Anlæg

Stoholm Anlæg – et af de grønne områder, hvor byens borgere også kan samles. Det er sket i mange forskellige sammenhænge siden: ”Stoholms enige Borgere gav Byen dette Anlæg i 1921” – står der på stenen på højen – dengang hørte sportspladsen også med og idrætsforeningen var lejer af banerne.
Borgerforeningen sørger for at flaget i Stoholm Anlæg hejses ved festlige begivenheder.