Generalforsamling 2023 i Stoholm Borgerforening

Programmet for aftenen er som følger:

Kl. 18.00 Fællesspisning

Kl. 19.00 Generalforsamling – dagsordenspunkter til og med punkt 10

Kaffe

Dagsordenens punkt 11: Eventuelt

Snak om løst og fast – herunder:

 • Hvordan får vi flere medlemmer
 • Markedsføring af borgerforeningen – hvad mangler I

Farvel og tak for i aften

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning til godkendelse
 5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
  • Der er ikke indkommet nogen forslag
 7. Godkendelse af budget
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant
  På valg er:

  • Trine Stilling Sørensen (modtager genvalg)
  • Jane Østergaard (modtager ikke genvalg)
  • Chinette Nielsen (modtager ikke genvalg)
 10. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
 11. Eventuelt