Generalforsamling 31.03.2021

Der afholdes generalforsamling i Stoholm Borgerforening onsdag den 31. marts 2021 kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
———————————————————
Samtidigt aflyses ovennævnte generalforsamling pga. Corona-restriktionerne.
Der vil blive indkaldt til ny generalforsamling, så snart det er muligt.
Bestyrelsen