Stoholm Festuge

Hvert år i uge 35 afholdes Stoholm Festuge.