Nuværende bestyrelse – herunder kontaktoplysninger

Efter generalforsamling den 7. marts 2017 sidder følgende personer i bestyrelsen;
• Formand Susanne Bak, mobil 283 04 283
• Næstformand Naja Karlsen
• Kasserer Sanne Quist Mortensen
• Sekretær Gitte Vestergaard
• Menigt medlem Harald Pedersen
• Menigt medlem Jane Brøndum

Vi kan kontaktes på følgende mailadresse: stoholm.borger@gmail.com

Stoholm Borgerforening har en facebook-gruppe: Stoholm Borgerforening