Kontingent – herunder betalingsoplysninger

Kontingent for medlemskab af Stoholm Borgerforening i 2017 blev på generalforsamling fastsat til 200 kr. pr. husstand. Du kan betale kontingentet således:

  • ved overførsel til bankkonto 9294 00107 81361
  • via mobilepay – til nummeret 43602

VIGTIGT!! Mærk din betaling med din ADRESSE, POSTNR. (hvis ikke postnr. er 7850) og MAILADRESSE.

De midler, vi får ind i kontingent, går bl.a. til:

  • mindre anskaffelser til byen (de større anskaffelser finansieres ved ansøgninger til pulje og fonde)
  • lokaleleje og forplejning til generalforsamling, borgermøder og møder, hvor der deltager andre end bestyrelsen
  • gaver til foreningens samarbejdspartnere
  • annonceudgifter
  • kontorholdsudgifter bl.a. trykning af materiale, foreningens telefon, udgifter til hjemmeside.