Generalforsamling i Stoholm Borgerforening

 

Dagsorden til Stoholm Borgerforenings 

generalforsamling 

onsdag den 16juni 2021 

i Stoholm Fritids- og Kulturcenter 

 

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning til godkendelse
 5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Godkendelse af budget
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant
 10. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
 11. Eventuelt