Foreninger

Sportsforeninger: 
Fjends Gymnastikforening
Formand: Michelle Frederiksen 2443 2526
Kasserer: Vivi Tholstrup
2980 7228
vivitholstrup@hotmail.com
Fjends Skytteforening
Formand: Raul Christiansen 2298 5947
Kasserer: Bente Jensen 5131 7323
Stoholm Badmintonklub
Formand og kasserer: Henry Jensen 9754 1801
Stoholm Tennisklub
Formand: Gregers Kvist 9754 2120
Kasserer: Henry Jensen 97541801
Sport på Tværs
Formand: Mogens Nielsen 5116 0708
Kasserer: Tove Bak 2462 0501
Stoholm og omegns Jagtforening
Formand: Henning Gundelund 9754 2147
Kasserer: John Lund 9783 4062
Udlejning af klubhus/skydebane: 8664 6197 - 3074 7065 Bent Rasmussen
Fjends Volley
Formand: H.P. Løhr 2480 3026
Kasserer: Henning Hansen 2575 9254
Stoholm Idrætsforening
Formand: Jane Østergaard 3030 1080
janemoelgaard@hotmail.com
Kasserer: Jonna Broberg jonna.broberg@hotmail.com
Atletik: Anita Skov stoholmatletik@hotmail.com5180 9525
Fodbold: Anders Jakobsen andersloja@hotmail.com 6169 7797
Håndbold: Bettina Schmidt
betinaejsing@hotmail.com
Børne- og ungdomsorganisationer:
Det Danske Spejderkorps "Birkegruppen"
Formand: Kim Pedersen 9651 1161
Kasserer: Anni Storgaard jensen 5155 8991
FDF Stoholm
Formand: Kirstine Boe Jensen 9754 5140 - 2291 3642
Kasserer: Ejner Bank Andreasen 2076 4168
Stoholm KFUM og KFUK
Formand: Mie Juul Harregaard 9754 1458
Kasserer: Minna Sørensen 9754 2188
Forskellige andre foreninger:
Fjends Egnshistoriske Forening
Formand: Knud Søgaard 4042 0275Ks.fjends@hotmail.com
Kasserer: Oda Thomsen 4040 4339 oda@thomsen.mail.dk
Fjends Fotoklub
Formand: Keld Thomsen 3126 2123
Kasserer: Anders Borg 4020 8328
Fjends Kunstforening
fjendskunstforening.dk
Formand: Jens Chr. Vestergaard 9754 8402
Sekretær: Tove Andreasen sekreter@fjendskunstforening.dk
Stoholm Handelsstandforening
Formand: Niels-Erik Bundgaard http://bundgaardbegravelse.dk/kister-urner/stoholm/
Kasserer: Svend Døssing Estate Torsten Nielsen svd@estate.dk
ÆldreSagen Fjends-Karup
Formand: Jørgen Svenson 2121 0422
Nøstformand: Poul-Erik Vestbjerg 2347 5119
Kasserer: Alice Hyldahl 2360 6135
Turarrangør: Svend Aage Gundelund 2256 6355