Foreninger

Sportsforeninger:
Fjends Gymnastikforening
Formand: Trine Tolstup 2619 3079
tolstrup_2@hotmail.com
Fjends Skytteforening
Formand: Raul Christiansen 2298 5947
Kasserer: Bente Jensen 5131 7323
Stoholm Badmintonklub
Formand: Henry Jensen 2992 6545
henryuffe@hotmail.com
Stoholm Tennisklub
Formand og kasserer: Henry Jensen 29926545
henryuffe@hotmail.com
Sport på Tværs
Formand: Mogens Nielsen 5116 0708
Kasserer: Tove Bak 2462 0501
Stoholm og omegns Jagtforening
Formand: Henning Gundelund 2045 7254
Kasserer: John Lund 2216 6533
Udlejning af klubhus/skydebane: Henning Gundelund Hverdage kl. 18 - 21 på 2045 7254
Fjends Volley
Formand: H.P. Løhr 2480 3026
Kasserer: Henning Hansen 2575 9254
Stoholm Idrætsforening
Formand: Bente Jeppesen 2640 7738
Kasserer: Maiken Dyhrberg Vejle 6160 9788
Fodbold: Anders Jakobsen andersloja@hotmail.com 6169 7797
Håndbold: Bettina Schmidt 2728 3490 stoholmhandboldformand@gmail.com
Atletik: Anita Skov 5180 9525
stoholmatletik@hotmail.com
Børne- og ungdomsorganisationer:
Det Danske Spejderkorps "Birkegruppen"
Formand: Kim Pedersen 9651 1161
Kasserer: Johnny Faurskov 6154 1595
jof@danishcrown.dk
FDF Stoholm
Formand: Kirstine Boe Jensen 9754 5140 - 2291 3642
Kasserer: Ejner Bank Andreasen 2076 4168
Stoholm KFUM og KFUK
Formand: Mie Juul Harregaard 9754 1458
Kasserer: Minna Sørensen 9754 2188
Forskellige andre foreninger:
Fjends Egnshistoriske Forening
Formand: Knud Søgaard 4042 0275Ks.fjends@hotmail.com
Kasserer: Oda Thomsen 4040 4339 oda@thomsen.mail.dk
Fjends Fotoklub
Formand: Keld Thomsen 3126 2123
Kasserer: Anders Borg 9754 4127
Fjends Kunstforening
fjendskunstforening.dk
Formand: Jens Chr. Vestergaard 9754 8402
Sekretær: Tove Andreasen sekreter@fjendskunstforening.dk
Stoholm Handelsstandforening
Formand: Niels-Erik Bundgaard 9754 5080
Kasserer: Kenneth Refsgaard
kr.mondstedradiotv@gmail.com
ÆldreSagen Fjends-Karup
Formand: Martin H. Ditlevsen 5151 2803
Kasserer: Alice Hyldahl 2360 6135