Generalforsamling 31.03.2021

Der afholdes generalforsamling i Stoholm Borgerforening onsdag den 31. marts 2021 kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
———————————————————
Samtidigt aflyses ovennævnte generalforsamling pga. Corona-restriktionerne.
Der vil blive indkaldt til ny generalforsamling, så snart det er muligt.
Bestyrelsen

Generalforsamling 24.02.20

Program for generalforsamling i

Stoholm Borgerforening

Mandag den 24. februar 2020 kl. 18.00

 

Kl. 18.00                            Fællesspisning

Kl. 19.00                            Generalforsamling

Ca. kl. 20.00                     Snak om løst og fast.

 

Dagsorden for generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning til godkendelse
 5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
  • Forslag til vedtægtsændring
 7. Godkendelse af budget
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant
  På valg er:

  • Susanne Bak – tager imod genvalg
  • Claudi Jacobsen – tager imod genvalg
  • Gitte Vestergaard – tager imod genvalg
  • Merete Krogh Christensen – tager ikke imod genvalg
 10. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Godt Nytår Stoholm

Godt Nytår 2020