Generalforsamling 2023 i Stoholm Borgerforening

Programmet for aftenen er som følger:

Kl. 18.00 Fællesspisning

Kl. 19.00 Generalforsamling – dagsordenspunkter til og med punkt 10

Kaffe

Dagsordenens punkt 11: Eventuelt

Snak om løst og fast – herunder:

 • Hvordan får vi flere medlemmer
 • Markedsføring af borgerforeningen – hvad mangler I

Farvel og tak for i aften

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning til godkendelse
 5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
  • Der er ikke indkommet nogen forslag
 7. Godkendelse af budget
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant
  På valg er:

  • Trine Stilling Sørensen (modtager genvalg)
  • Jane Østergaard (modtager ikke genvalg)
  • Chinette Nielsen (modtager ikke genvalg)
 10. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
 11. Eventuelt

STOHOLMS BYPEDELLER SØGER NYE KOLLEGAER.

Er du som os også interesseret i, at Stoholm by fremstår ren og pæn? Så kunne bypedelarbejdet være noget for dig.
Vi er pt 12 m/k’er og ser gerne flere kollegaer. Det kan meget anbefales at blive en del af gruppen, som ud over løsning af mangfoldige opgaver også har et rigtig godt samvær.
Vi fortæller gerne mere om de funktioner, vi varetager, så kontakt
Harald 21221321
Doris 26409775

Sankt Hans 2021

Stoholm Borgerforening og Stoholm Fritids- og Kulturcenter inviterer til Sankt Hans aften.
ONSDAG DEN 23. JUNI KL. 19:00
på græsarealet foran Stoholm Fritids- og Kulturcenter.
Aftenens program:
– Fra 18:30 Mulighed for snobrødsbagning (husk snobrødspinde).
– 19:00 Båltale v./ byrådsmedlem Claus Clausen.
– Ca. 19:10 Bålet tændes.
– Ca. 20:00 Midtjysk brand og redning – station Stoholm hjælper med at slukke bålet (der tages forbehold for udkald til brand).
Grundet Corona er der ikke fællesspisning i år.
Der vil være mulighed for at købe fadøl og sodavand på pladsen.
Byens flotteste heks er, som vi futter af på bålet er lavet af Stoholm skoles SFO.
Tak til Bager Nørgaard for at sponsorere snobrødsdejen.
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften.

Generalforsamling i Stoholm Borgerforening

 

Dagsorden til Stoholm Borgerforenings 

generalforsamling 

onsdag den 16juni 2021 

i Stoholm Fritids- og Kulturcenter 

 

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning til godkendelse
 5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Godkendelse af budget
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant
 10. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
 11. Eventuelt 

Generalforsamling 31.03.2021

Der afholdes generalforsamling i Stoholm Borgerforening onsdag den 31. marts 2021 kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
———————————————————
Samtidigt aflyses ovennævnte generalforsamling pga. Corona-restriktionerne.
Der vil blive indkaldt til ny generalforsamling, så snart det er muligt.
Bestyrelsen

Generalforsamling 24.02.20

Program for generalforsamling i

Stoholm Borgerforening

Mandag den 24. februar 2020 kl. 18.00

 

Kl. 18.00                            Fællesspisning

Kl. 19.00                            Generalforsamling

Ca. kl. 20.00                     Snak om løst og fast.

 

Dagsorden for generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning til godkendelse
 5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
  • Forslag til vedtægtsændring
 7. Godkendelse af budget
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant
  På valg er:

  • Susanne Bak – tager imod genvalg
  • Claudi Jacobsen – tager imod genvalg
  • Gitte Vestergaard – tager imod genvalg
  • Merete Krogh Christensen – tager ikke imod genvalg
 10. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Godt Nytår Stoholm

Godt Nytår 2020