Indlæg af Webmaster

Tilmelding til Førstehjælpskursus

Sundhedsatellitten og Trivselspiltoerne har lavet en aftale med LOF om at holde kurser i “Førstehjælp ved hjertestop” i ”landområderne”. Kurserne er sponsoreret af TrygFonden. Kurset indeholder: Kunstigt åndedræt og hjertemassage, brug af hjertestarter og placering i stabilt sideleje. Desuden lærer du førstehjælpens fire hovedpunkter – dvs. i hvilken rækkefølge, du griber en ulykke an og […]

Lokale Flagdage

Stoholm er så flot, når den er “klædt på til fest”, og derfor er bestyrelsen enige om, at byen bør have lokale flagdage, hvor vi opfordrer alle til at hejse flaget. De lokale flagdage er: De to konfirmationssøndage (søndagen før og søndagen efter St. Bededag). Lørdag i Stoholm Festuge (lørdag i uge 34)