Indlæg af Webmaster

STOHOLMS BYPEDELLER SØGER NYE KOLLEGAER.

Er du som os også interesseret i, at Stoholm by fremstår ren og pæn? Så kunne bypedelarbejdet være noget for dig. Vi er pt 12 m/k’er og ser gerne flere kollegaer. Det kan meget anbefales at blive en del af gruppen, som ud over løsning af mangfoldige opgaver også har et rigtig godt samvær. Vi […]

Sankt Hans 2021

Stoholm Borgerforening og Stoholm Fritids- og Kulturcenter inviterer til Sankt Hans aften. ONSDAG DEN 23. JUNI KL. 19:00 på græsarealet foran Stoholm Fritids- og Kulturcenter. Aftenens program: – Fra 18:30 Mulighed for snobrødsbagning (husk snobrødspinde). – 19:00 Båltale v./ byrådsmedlem Claus Clausen. – Ca. 19:10 Bålet tændes. – Ca. 20:00 Midtjysk brand og redning – […]

Generalforsamling i Stoholm Borgerforening

  Dagsorden til Stoholm Borgerforenings  generalforsamling  onsdag den 16. juni 2021  i Stoholm Fritids- og Kulturcenter      Valg af dirigent Valg af referent Valg af stemmetællere Formandens beretning til godkendelse Regnskabsaflæggelse til godkendelse Behandling af indkomne forslag Godkendelse af budget Fastsættelse af kontingent Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant Valg af én revisor og én revisorsuppleant Eventuelt 

Generalforsamling 31.03.2021

Der afholdes generalforsamling i Stoholm Borgerforening onsdag den 31. marts 2021 kl. 19.30. Dagsorden ifølge vedtægterne. ——————————————————— Samtidigt aflyses ovennævnte generalforsamling pga. Corona-restriktionerne. Der vil blive indkaldt til ny generalforsamling, så snart det er muligt. Bestyrelsen

Generalforsamling 24.02.20

Program for generalforsamling i Stoholm Borgerforening Mandag den 24. februar 2020 kl. 18.00   Kl. 18.00                            Fællesspisning Kl. 19.00                            Generalforsamling Ca. kl. 20.00                     Snak om løst og fast.   Dagsorden for generalforsamling Valg af dirigent Valg af referent Valg af stemmetællere Formandens beretning til godkendelse Regnskabsaflæggelse til godkendelse Behandling af indkomne forslag Forslag til vedtægtsændring […]

Program og dagsorden for generalforsamling den 21.02.19

Program for generalforsamling i Stoholm Borgerforening Torsdag den 21. februar 2019 kl. 18   Kl. 18.00                            Fællesspisning Kl. 19.00                            Generalforsamling Ca. kl. 20.00                     Orientering om arbejdet med ny skole i Stoholm og nuværende og kommende  projekter. Dagsorden for generalforsamling Valg af dirigent Valg af protokolfører Valg af stemmetællere Formandens beretning til godkendelse Regnskabsaflæggelse til godkendelse Behandling […]

Seneste nyt om kloak- og områdefornyelse i Stoholm

Kloakarbejdet i Søndergade er afsluttet og der mangler kun slidlag der udlægges til foråret.  Kloakarbejdet på P-pladsen bag Kornblomsten er afsluttet, de sidste rømninger og reguleringer af bund er godt i gang, så der kan udlægges bærelag. Den seneste frost har medført, at asfaltarbejdet først kan gennemføres i næste uge. Samtidig lægges asfalt på fortovsarealet […]