Å, tunneldal og skove

I forbindelse med ny bro over åen blev der opsat borde og bænke, som må benyttes af alle. Der kan køres til åen, men der er ingen p-plads.

Jordbro Å
Landskabet er eng og uberørt natur. Der er mange huller og en del sving på åen. Jordbro Å er 3-5 m bred med god strøm og egnet for tørfluefiskeri. Dagkort kan købes til strækket Stoholm – Skivevej.  Kilde: Visit Viborg
Åen kan bl.a. ses ved gåture i Birkesøområdet og syd for Stoholm kan man bl.a. se åen ved Smollerup Kirke, hvortil der er afmærket sti fra Stoholm og videre til Mønsted Kalkgruber.
Åen ligger i en tunneldal, dette kan ses mange steder bl.a. via Skalmstrupvej er der udsigt over åen og tunneldalen.
Mange af områderne langs ådalen er naturbeskyttede områder.

Jordbro å har for nylig været omtalt i forbindelse med naturprojektet: Naturstyrelsen
Stoholm har sin helt egen skov: Dynamitskoven i den vestlige del af byen. Skoven har været udsat for intensiv brug gennem tiderne.
Der er i området en række små og store skove, dog præges området mest af de 2 plantager: Dalgas og Liebes.