Sankt Hans 2021

Stoholm Borgerforening og Stoholm Fritids- og Kulturcenter inviterer til Sankt Hans aften.
ONSDAG DEN 23. JUNI KL. 19:00
på græsarealet foran Stoholm Fritids- og Kulturcenter.
Aftenens program:
– Fra 18:30 Mulighed for snobrødsbagning (husk snobrødspinde).
– 19:00 Båltale v./ byrådsmedlem Claus Clausen.
– Ca. 19:10 Bålet tændes.
– Ca. 20:00 Midtjysk brand og redning – station Stoholm hjælper med at slukke bålet (der tages forbehold for udkald til brand).
Grundet Corona er der ikke fællesspisning i år.
Der vil være mulighed for at købe fadøl og sodavand på pladsen.
Byens flotteste heks er, som vi futter af på bålet er lavet af Stoholm skoles SFO.
Tak til Bager Nørgaard for at sponsorere snobrødsdejen.
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften.

Generalforsamling i Stoholm Borgerforening

 

Dagsorden til Stoholm Borgerforenings 

generalforsamling 

onsdag den 16juni 2021 

i Stoholm Fritids- og Kulturcenter 

 

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning til godkendelse
 5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Godkendelse af budget
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant
 10. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
 11. Eventuelt