Program og dagsorden for generalforsamling den 21.02.19

Program for generalforsamling i Stoholm Borgerforening

Torsdag den 21. februar 2019 kl. 18

 

Kl. 18.00                            Fællesspisning

Kl. 19.00                            Generalforsamling

Ca. kl. 20.00                     Orientering om arbejdet med ny skole i Stoholm og nuværende og kommende  projekter.

Dagsorden for generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning til godkendelse
 5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Godkendelse af budget
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og én suppleant
 10. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
 11. Eventuelt